Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó trưởng Ban Dân tộc, Tỉnh uỷ Quảng Ninh thông báo:

1. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ trong diện quy hoạch chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương (kể cả chức danh tương đương ở cấp huyện).

 

- Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hạng II trở lên, có kinh nghiệm, năng lực, tố chất nổi trội, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí chức danh theo quy định; doanh nghiệp có uy tín, được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Đối với người tham gia thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc, ưu tiên ứng viên là nữ, người dân tộc.

- Không quá 45 tuổi đối với nam; 40 tuổi đối với nữ.

- Không đang trong thời gian bị kỷ luật. Đủ sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn:

- Bảo đảm các tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII).

- Có lịch sử chính trị, nhân thân tốt; hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền xác nhận và đánh giá là có triển vọng phát triển; tự nguyện đăng ký dự thi.

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý; đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận, bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định.

+ Ưu tiên đối với người dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Có chuyên ngành đào tạo các nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật… và có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý các ngành phù hợp với vị trí chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Ưu tiên đối với người dự thi chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc: Có chuyên ngành đào tạo các nhóm ngành xã hội, nhân văn, kinh tế, luật… tâm huyết, trách nhiệm với công tác dân tộc; yên tâm làm công tác dân tộc và có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý các ngành phù hợp với vị trí chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc.

- Có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị (hoặc đủ điều kiện đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị); quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; ít nhất có một ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc…) trình độ C trở lên (có khả năng giao tiếp đáp ứng yêu cầu công việc); sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang, thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

- Có khả năng nghiên cứu, dự báo, tham  mưu, đề xuất xây dựng đề án, cơ chế, chính sách, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác; có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực phụ trách.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn đăng ký dự thi.

- Bản khai lý lịch theo mẫu 1A của Bộ Nội vụ (được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có công chứng.

- Chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương về quá trình công tác, chức danh quy hoạch, nhận xét, đánh giá (về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng phát triển) và giới thiệu cán bộ tham gia dự thi.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 10-7-2014, các đối tượng đăng ký dự thi nộp hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ban Thẩm định rà soát, thẩm định hồ sơ, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, trước ngày 15-7-2014.

5. Sát hạch ngoại ngữ: Các ứng viên đạt yêu cầu thẩm định hồ sơ sẽ được thông báo tham gia sát hạch ngoại ngữ, trước ngày 20-7-2014.

6. Nhận đề tài: Các ứng viên đạt yêu cầu sát hạch ngoại ngữ sẽ được nhận đề tài dự thi, tài liệu liên quan để nghiên cứu, chuẩn bị đề tài.

7. Thời gian nghiên cứu, chuẩn bị đề tài dự thi: Các ứng viên dự thi có 30 ngày nghiên cứu, chuẩn bị đề tài dự thi (kể từ ngày giao đề tài).

8. Dự kiến thi tuyển: Trong tháng 8-2014.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ qua số máy: 08033183; 08033180).