1.    Nhân viên Kinh doanh

Mô tả:
- Bán sản phẩm viễn thông cho các đại lý, điểm bán theo địa bàn huyện / thị xã / thành phố. Làm việc tại các huyện trên địa bàn Tỉnh.
- Số lượng: 05 người
Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học, cao đẳng.
- Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính.
- Tuổi: 22-35, Giới tính: Nam / nữ.

 

2.    Nhân viên Kỹ thuật

Mô tả:
- Vận hành khai thác mạng lưới viễn thông, ứng cứu thông tin, phát triển thuê bao dịch vụ cố định, bảo quản bảo dưỡng các dịch vụ, sản phẩm viễn thông.
- Số lượng: 05 người
Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học, cao đẳng.
- Chuyên môn: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
- Tuổi: 22-35, Giới tính: Nam

3 .Cộng tác viên Bán hàng Điểm bán

Mô tả:
- Bán sản phẩm viễn thông cho các đại lý, điểm bán theo địa bàn huyện / thị xã / thành phố. Làm việc tại các huyện trên địa bàn Tỉnh.
Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học, cao đẳng.
- Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính.
- Tuổi: 22-35, Giới tính: Nam / nữ.
Số lượng cần tuyển: 7 người

4.Cộng tác viên Kỹ thuật

Mô tả:
- Vận hành khai thác mạng lưới viễn thông, ứng cứu thông tin, phát triển thuê bao dịch vụ cố định, bảo quản bảo dưỡng các dịch vụ, sản phẩm viễn thông.
Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học, cao đẳng.
- Chuyên môn: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
- Tuổi: 22-35, Giới tính: Nam
Số lượng cần tuyển: 5 người

Hình thức nộp hồ sơ :

- Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính, Chi nhánh Viettel Quảng Ninh. Địa chỉ: Tổ 41 Khu 3 P.Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh (không nhận qua trung gian) điện thoại: 0336.252008
(Không trả lại hồ sơ đã nộp).